Så mye tjener Kim Kardashian per time, og det er faktisk helt kvalmt mye!

Beregningene viser at Kim tjener rett i underkant av 100 000 kr per time hele døgnet rundt. Så hennes inntekter er godt over 2 millioner per døgn. Så da har hun til smør på brødskiven. Hadde du klart å bruke 2 millioner kroner per dag?

tjen2