Vi bruker 9 minutter på denne siden per besøk. Kjenner du noen som drar opp snittet?

Det viser seg at filmer innen kategorien «Redheads» kommer dårlig ut. Det uvisst hvorfor. På topp er det også noen overraskelser. Old/Young ligger på topp, og deretter følger også ett par kategorier som man neppe hadde tippet på forhånd. Her er oversikten:

tidsbruk